Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Ludowej "Otwórz sie na folklor"

Otwieramy się na folklor...

Nasze Stowarzyszenie powstało w listopadzie 2010 roku z inicjatywy pasjonatów i miłośników polskiego folkloru działających na terenie Poznania. Celem działalności Stowarzyszenia jest kultywowanie i promowanie polskiego folkloru, w szczególności w wymiarze dziecięcym.

Cele te pragniemy realizować  między innymi przez wspieranie działalności Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego „Cepelia-Poznań”, organizowanie obozów, przeglądów, warsztatów, koncertów edukacyjnych i festiwali.

W kilkuletniej działalności Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Ludowej „Otwórz się na folklor” ma na swoim koncie wiele pomyślnie zrealizowanych projektów, które cały czas są kontynuowane, m.in. współorganizacja wyjazdów Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego „Cepelia-Poznań” na prestiżowe międzynarodowe festiwale folkloru na całym świecie, organizacja Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Folkloru KIDS FUN FOLK oraz Regionalnego Dziecięcego Przeglądu Pieśni Ludowej „Kukułeczka”.


Oprócz działalności koncertowo-festiwalowej Stowarzyszenie podejmuje również wiele działań o charakterze edukacyjnym, m.in. poprzez organizację warsztatów rękodzieła ludowego oraz szkoleń metodycznych dla instruktorów tańca ludowego.

 Istotnym celem działalności Stowarzyszenia jest także integracja środowisk zainteresowanych kultywowaniem i promowaniem polskiego folkloru, co dokonuje się poprzez realizację projektu „Dzieci dzieciom”.

 

Zarząd Stowarzyszenia

Komisja Rewizyjna

Statut Stowarzyszenia