Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Ludowej "Otwórz sie na folklor"

Otwieramy się na folklor...

Nasze Stowarzyszenie powstało w listopadzie 2010 roku z inicjatywy pasjonatów i miłośników polskiego folkloru działających na terenie Poznania. Celem działalności Stowarzyszenia jest kultywowanie i promowanie polskiego folkloru, w szczególności w wymiarze dziecięcym.

Cele te pragniemy realizować  między innymi przez wspieranie działalności Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego „Cepelia-Poznań”, organizowanie obozów, przeglądów, warsztatów, koncertów edukacyjnych i festiwali.

Podczas wieloletniej działalności Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Ludowej „Otwórz się na folklor” ma na swoim koncie wiele pomyślnie zrealizowanych projektów, które cały czas są kontynuowane, m.in. współorganizacja wyjazdów Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego „Cepelia-Poznań” na prestiżowe międzynarodowe festiwale folkloru na całym świecie, organizacja Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Folkloru KIDS FUN FOLK oraz Regionalnego Dziecięcego Przeglądu Pieśni Ludowej „Kukułeczka”.

Oprócz działalności koncertowo-festiwalowej Stowarzyszenie podejmuje również wiele działań o charakterze edukacyjnym, m.in. poprzez organizację warsztatów rękodzieła ludowego oraz szkoleń metodycznych dla instruktorów tańca ludowego.

Istotnym celem działalności Stowarzyszenia jest także integracja środowisk zainteresowanych kultywowaniem i promowaniem polskiego folkloru, co dokonuje się poprzez realizację projektu „Dzieci dzieciom”.

Zarząd Stowarzyszenia
Komisja Rewizyjna

Statut Stowarzyszenia